Нікопольська школа № 16

 

html counterсчетчик посетителей сайта

ЗНО

Положення методичного об'єднання

ПОЛОЖЕННЯ

про методичне об`єднання класних керівників

 

Методичне об`єднання класних керівників – структурний підрозділ внутрішкільної системи керування виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників.

 

Основні завдання методичного об`єднання класних керівників:

підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників з питань психології та педагогіки;

забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів;

озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знаннями сучасних форм і методів роботи;

вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

координування планування, організації та педагогічного аналізу виховних заходів класних колективів;

сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.

 

Функції методичного об`єднання класних керівників:

організовує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів;

координує виховну діяльність класних колективів та організує взаємодію в педагогічному процесі;

планує і постійно корегує принципи виховання та соціалізації учнів;

організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи;

обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріали узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класних керівників, матеріали атестації класних керівників;

оцінює роботу членів об`єднання, клопочеться перед адміністрацією про заохочення класних керівників.

 

Документація методичного об`єднання класних керівників:

паспорт методичного об`єднання;

склад МО та відомості про його членів;

річний план роботи методичного об`єднання;

протоколи засідань методичного об`єднання;

аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів;

інструктивно-методичні документи про виховну роботу в класних колективах і діяльність класних керівників;

матеріали «методичної скарбнички класного керівника».

Структура плану роботи МО класних керівників:

стислий аналіз соціально-педагогічної ситуації розвитку учнів та аналіз роботи МО, проведеної у попередньому році;

педагогічні завдання МО;

календарний план роботи МО, в якому є: план завдань МО, облік методичної роботи класних керівників і класоводів, масові заходи з учнями, графік проведення відкритих виховних заходів класними керівниками та класоводами;

підвищення фахової майстерності класних керівників та класоводів: самоосвіта; участь у курсовій перепідготовці; підготовка творчих робіт, виступів, доповідей; робота з атестації педагогів;

вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду роботи класних керівників;

участь у тематичному й персональному контролі за виховним процесом.

 

Функціональні обов`язки голови МО класних керівників:

1. Відповідає:

за планування, підготовку, проведення та аналіз діяльності методичного об`єднання;

за заповнення «методичної скарбнички класного керівника»;

за своєчасне впорядкування документації про роботу МО та проведені заходи.

2. Разом із директором і заступником директора з виховної роботи стежить:

за дотриманням принципів організації виховного процесу;

за виконанням класними керівниками та класоводами функціональних обов`язків;

за підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи;

за вдосконаленням психолого-педагогічної підготовки класних керівників.

3. Організовує:

взаємодію класних керівників (членів МО між собою і з іншими структурними підрозділами школи);

відкриті заходи, семінари, конференції тощо;

вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педагогічного досвіду роботи класних керівників.

4. Координує планування, організацію та педагогічний аналіз виховних заходів класних колективів.

5. Бере участь у підготовці та проведенні атестації класних керівників.

6. Сприяє становленню та розвитку системи виховної роботи класних керівників.

7. Керує діяльністю творчих груп класних керівників.

 

Засідання МО проводяться не менше двох разів за семестр. Керівництво плануванням діяльності методичного об`єднання класних керівників здійснюють директор школи і заступник директора з виховної роботи.