Нікопольська школа № 16

 

html counterсчетчик посетителей сайта

ЗНО

Положення органу учнівського врядування

ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНУ УЧНІВСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ

 

1. Загальні положення. Учнівське врядування створене з метою залучення учнів до формування та проведення навчального і виховного процесу, виховання соціально-свідомої, соціально-активної особистості.

          У своїй діяльності учнівське врядування керується Конституцією України, Законами України і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, організовує свою роботу.

          У своїй діяльності учнівське врядування взаємодіє з адміністрацією та педагогічним колективом начального закладу, з установами молоді, іншими організаціями.

2.Основні завдання та функції учнівського врядування

Основними завданнями учнівського врядування є:

залучення учнів навчального закладу до організації та проведення заходів;

представлення і захист інтересів учнів навчального закладу;

участь у проведенні загальноміських заходів.

Основними функціями учнівського врядування є:

проведення конкурсів, змагань, ігор, походів;

формування команд для участі у проведенні загальноміських та обласних заходів;

підготовка та проведення святкування пам'ятних дат, свят;

підготовка пропозицій щодо покращення навчального та виховного процесу;

захист гідності та прав учнів.

3.Права учнівського врядування

Учнівське врядування має право:

отримувати інформацію від адміністрації навчального закладу про організацію виховного процесу;

захищати гідність і права учнів;

брати участь та вносити пропозиції навчального закладу про організацію виховного процесу;

брати участь та вносити пропозиції на засіданнях педагогічної ради;

залучати до організації, підготовки та проведення заходів педагогічних працівників;

користуватися приміщенням навчального закладу для проведення своїх статутних цілей, використовувати інвентар.

4.Управління учнівського врядування

          Загальне керівництво учнівського врядування здійснюється президентом, який обирається на загальних зборах шляхом таємного голосування на альтернативній основі.

Президент:

забезпечує злагоджене функціювання і взаємодію усіх секторів учнівського врядування;

встановлює основні напрямки діяльності секторів учнівського врядування;

веде переговори із адміністрацією школи від імені учнівського врядування;

виступає від імені організації, представляє її інтереси;

розглядає окремі питання щодо роботи секторів учнівського врядування.

 

Голова учнівського врядування обирається на один рік.

Голова учнівського врядування:

представляє інтереси учнівського врядування на педагогічних радах, конференціях;

затверджує плани роботи секторів;

формує загальний план роботи учнівського врядування НВК;

призначає завідуючих секторів, контролює їх роботу;

готує і проводить звітно-виборчі збори;

звітує про свою роботу та діяльність перед зборами голів;

вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю учнівського врядування.

 Учнівське врядування в КЗ «НСЗШ №16» складається з таких програм:

Програма «Інтелект» - сприяє підвищенню рівня успішності учнів; допомагає в організації предметних конкурсів, олімпіад;

Програма «Котигорошко» - допомагає в проведенні шкільних змагань, спортивних заходів; бере активну участь у міських змаганнях, заохочує до них інших учнів.

Програма «Турбота та милосердя» - спільно з радою школи проводить рейди; забезпечує допомогу ветеранам, людям, які потребують допомоги.

Програма «Креатив» - проводить інтелектуальні ігри, вечори відпочинку, дискотеки, загальношкільні заходи; сприяє організації та проведення конкурсів, виступи художньої самодіяльності, концерти.

Програма «Прес-центр» - випускає шкільні газети, тематичні газети та інформаційні бюлетні; допомагає учням у оформленні свят, конкурсів.

Програма «Молодша зміна» - допомагає організовувати дозвілля початкової школи; заохочує учнів початкової школи до участі у шкільних змаганнях та інших заходах.