ВУЗ ШАГ

Нікопольська школа № 16

 

html counterсчетчик посетителей сайта

Активіізація мовленнєвої діяльності учнів засобами інноваційних методів і прийомів у сучасній початковій школі.

             Активізація мовленнєвої діяльності

             учнів засобами інноваційних методів

              і прийомів у сучасній початковій школі .

Сучасна освіта має навчити дітей самостійно оволодівати

новими знаннями та заохочувати до навчання протягом

усього життя . Інноваційна освіта має формувати всебічно розвинену особистість , т . б . , коли той кого вчать , не тільки

оволодів знаннями , уміннями і навичками , а й застосовує

їх на практиці . Ще якихось 10 років тому вчитель був чи не

єдиним джерелом знань для школярів . А при сучасній лавині

інформації дитині важко зорієнтуватись і відібрати дійсно корисне і потрібне .Людина майбутнього має стати в першу чергу творцем , а не споживачем інтернетно – рекламної продукції,яка зомбує незахищений мозок малої дитини . Під новим у педпрактиці треба бачити не тільки методи , технології , прийоми , які справді не використовувались , а й ті, які містять передові погляди ,допомагають якнайкраще

розв язувати задачі розвитку, саморозвитку креативної

особистості .Інноваційна діяльність у початковій школі

закладає фундамент інноваційної діяльності учнів на

все життя .

  У своїй роботі я взяла за основу ефективний інтерактивний

метод –групова робота , парна робота ,ігри . Групова діяльність , на відміну від фронтальної та індивідуальної ,

не ізолює учнів один від одного , а навпаки , дозволяє

реалізувати прагнення до спілкування , взаємодопомоги

та співпраці . Адже дитині набагато простіше звернутися за допомогою до ровесників , ніж до вчителя . Але цей метод ,

як і інші , має свої плюси і мінуси . Вчитель який обере для

своєї роботи ці методи повинен враховувати такі негативні

особливості : 1) час ( треба планувати роботу не на один

урок , а підготувати матеріал на всі уроки певної теми ,щоб можна було прослідкувати системність вправ , послідовність,

очікуваний результат . )

2)велика підготовка ( треба підготувати рольову позицію ,

переставити парти , підготувати певні речі , атрибути і т. д. )

3)складність оцінювання ( змістовна оцінка ; рефлексивна

оцінка ; бланкова оцінка )

4 ) зміна форм спілкування ( є дистанція дружнього спілкування – коли вчитель підходить до дитини , нахиляється до неї , то він вже не повинен виправляти помилки як ревізор,

а повинен порадити дружньо , як самій дитині виправити

свої помилки , як працювати далі . )

5 ) різноманітність технік .Яким би не був гарним метод гри ,

але  не можна кожен урок перетворювати в гру , або груповий метод кожен урок . Використовувати ту чи іншу техніку слід тоді , коли це доцільно . Треба стежити , щоб улюблені методи не ставали домінуючими . Дуже добре , щоб діти

працювали у групах але для цього необхідно багато підготовки , т . б . кожен метод має свої сильні і слабкі сторони і тільки , дійсно творчий педагог, правильно жонглюючи інноваційними методами досягне успіху . У груповій навчальній діяльності вчитель має стати невидимим

диригентом , який вчасно чує , помічає ,допомагає , підтримує

кожного учня , організовує співпрацю дітей . Учень буде

активним , якщо його не лякає можливість помилки , якщо

на уроці нема критики з боку вчителя чи однокласників , а

зауваження стосуються результатів роботи . Тільки тоді  дитина буде почуватись в психологічній безпеці ,шукатиме

шляхи розвязання завдань . Під час курсів  у ДІППО на лекціях

 педагога з кафедри психології і методики дошкільної та початкової шкільної освіти Крамаренко Світлани Григорівни                            

заразилась тренінговими методами . Головні правила ефективності тренінгу :

1 – прочитати всі заняття тренінгу повністю , щоб збагнути групову динаміку ;

2 – приготувати приміщення та обладнання ;

3 – мотивація дітей ( наступного тижня у нас буде цікава форма роботи… , щоб діти чекали і були готові ) ;

4 – I заняття присвятити розробці правил (- говорити коротко;

говорити про те , що зараз відбувається ; конфедеційність – не виносити з класу інформацію ; стоп сигнал “) ;

5 – на кожне заняття досить 1-2 тренінгові вправи , краще більше часу відвести на рефлексію ;

6 – вправи повинні нести діагностичний харктер ;

7 – намагатись урізноманітнювати вправи  ;

8 – після кожної вправи обовязково проводити рефлексію

( самоаналіз );

9 – кожне заняття завершати чимось дуже приємним ,

позитивним . Н-д : посмішка по колу , опосередкований комплімент “;

10 – кожне наступне заняття починати з аналізу попереднього.

Завершуючи тренінг , запросити батьків , молодші класи , адміністрацію , щоб показати їм презентацію проекта . Тут  головне не забути заслуги кожного номінаціями :найкращий художник ,найкращий збирач інформації , душа тренінгу …

         Чрез книгу дитина вчиться сприймати оточуючий світ .

Саме друковане слово є для людей основним носієм інформації . Але , навчившись грамоті , діти важко оволодівають умінням свідомого читання .Тому , я кожен урок починаю з таких вправ :

1)   вправи на дихання ;

артикуляційні вправи ;

таблиці складів ;

робота з прислівями ;

робота зі скоромовками ;

пальчикова гімнастика .

2)   – багаторазове читання з різними видами завдань ;

вибіркове читання ;

уточнююче читання ;

діалоги ;

3 ) – читання в особах ;

         знаходження головного в тексті ;

         характеристика героїв словами з тексту ;

         поділ тексту на частини .

4 ) – кероване читання ( казку розбиваю на фрагменти, послідовно читаємо , опрацьовуємо , а кінцівку залишаємо непрочитаною бо “ не встигли “.

5 ) – читання з позначками ( олівцем певними значками позначають місця які “знав раніше “ , “ нова інформація ,

дуже цікаво ,  корисно .

6 ) – читання з передбаченням (Елемент керованого читання-

задали дітям вдома написати невеличку казку з певними 4 словами . Потім порівняти складену казку з заданою в підручнику .Висновок : ті самі слова , а казки вийшли різні ,бо фантазії людські – безмежні .)

7 ) – сенкар – вірш , який не потребує рими , його складають за таким алгоритмом :

- перший рядок – 1 слово – іменник ,

- другий рядок – 2 слова –ознаки першого ,

- третій рядок –3 слова – дії ,

- четвертий рядок – 4 слова –продовження думки 3 рядка ,

- пятий рядок 1 слово – синонім першого .

                                   Мама .

                                   Ніжна , люба .

                                   Оберігає , годує , любить .

                                    Хоче щастя своїм дітям .

                                    Ненька .

Отже ,інтерактивне навчання – це організація діяльності , яка створює комфортні умови , за яких учень відчуває свою успішність , спроможність , а значить – розвиває мовлення , мислення , творчість . У методичному посібникуЗастосування інтерактивних технологій у навчанні молодших школярів за редакцією професора Пометун О.І . зазначається , що вчитель не може оптимально використовувати інтерактивну технологію без спеціального навчання – проходження хоча б 1-2 кількаденних спеціальних семінарів –тренінгів . Опанування нових методів викладання завжди подібне до навчання нового руху або прийому в спорті : потрібно побачити , як це виконується , спробувати виконати під наглядом когось , хто знає , як це треба робити , і потім вислухати пропозиції щодо власного виконання . Семінари з такого навчання  саме так і мають бути організовані : бере участь у демонстраційних заняттях , начебто він є учнем , потім обговорює ці методи й вчиться , як їх застосувати , а потім планує і проводить урок , використовуючи методи самостійно . Цілком погоджуюсь з цією думкою . Зрозуміло , що на новому етапі розвитку початкової освіти необхідне системне вдосконалення основних чинників організації навчально-виховного процесу . Тільки через поліпшення змісту навчання , нові підручники і видання вкрай потрібної для вчителів та учнів літератури досягнути високої якості освіти неможливо . Необхідно створювати нові методики ,

сучасну науково-технічну базу , комфортне для дітей середовище , забезпечити якісний медичний і психологічний супровід переходу школи до нової початкової освіти .

  

 
Подобається