Нікопольська школа № 16

 

html counterсчетчик посетителей сайта

ЗНО

План роботи над науково-методичним проектом

Науково – педагогічний проект області

 

 

Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства

 

 

Науково – педагогічний проект школи

 

Соціалізація учнів школи у громадянському суспільстві на засадах

народної української педагогіки шляхом впровадження інноваційних технологій

 

 

           Головна мета проекту:

визначення освітніх стратегій соціалізації особистості,
розробка показників соціального розвитку учнів різних вікових груп,
удосконалення системи психолого-педагогічного супроводу як важливого чинника процесу соціалізації.

 

          Основні завдання проекту:

 

1. Аналіз наукової літератури з проблеми, визначення освітніх стратегій соціалізації особистості у навчально-виховному процесі.
2. Відбір пакету методів та методик діагностики соціального портрету учнів різних вікових груп.
3. Створення «банку інформації» відповідно до теми та завдань дослідження.
4. Запровадження гнучкої системи організації навчального процесу, що відповідає сучасним тенденціям розвитку освітньої галузі та науково обґрунтованим концепціям соціалізації особистості демократичного суспільства.
5. Розробка та впровадження моделей розвивального освітнього середовища, що сприяє процесу соціалізації та формуванню громадської активності учнів
6. Підготовка педагогів області до запровадження основних ідей проекту через удосконалення системи курсової підготовки та активізацію методичної роботи у регіоні.
7. Розробка рекомендацій, спрямованих на самоосвіту, створення можливостей для особистісного та професійного зростання педагогічних працівників у процесі роботи над проектом.

 

Етапи роботи над проблемою

 

      Підготовчий. Конкретизація проблеми на рівні регіонів та окремих педагогічних колективів, планування роботи творчих груп, створення «банку інформації» з питань соціалізації, розвитку соціальних компетенцій учнів, визначення основних показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою, організація роботи психолого-педагогічних семінарів з проблеми соціалізації учнівської молоді.

        Організаційно-моделюючий. Наукове обґрунтування стратегій

соціалізації учнів різного віку, розробка відповідних проектів на рівні

конкретних освітніх установ, координація діяльності методичних служб різних рівнів в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

      Практичний. Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу, або вчителя, вихователя, спрямованої на розвиток соціальних компетенцій особистості, масове запровадження новітніх педагогічних стратегій та конкретних технологій соціалізації, накопичення досвіду управління інноваційними процесами в освітній діяльності.

    Коригуючий. Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження, аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку соціальних компетенцій учнів та їх навчальних досягнень. Вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду (при визначенні ефективності досвіду доцільно використовувати науково обґрунтовані критерії:актуальність, оригінальність, новизна, стабільність, збалансованість і комплексність результатів, раціональність витрат часу, зусиль, засобів,відповідність реальним можливостям основної маси вчителів і матеріальної бази).

        Підсумковий. Узагальнення перспективного педагогічного досвіду,підведення підсумків роботи педагогічних колективів з проблеми соціалізації учнів, підготовка матеріалів для публікації, науковий аналіз матеріалів моніторингу, підготовка підсумкових наукових конференцій, обмін досвідом між регіонами області.